23 martie 2014

Partitură: heruvic de Don.

Pentru printare descarcă de aici: Heruvic de Don.

Noi, care pe heruvimi tainic închipuim, Celei de viață dătătoarei Treimi, întreită sfântă cântare aducem. Toată grija cea lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cete îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.


10 martie 2014

Partitură: Aşa vorbeşte Domnul slavei.

1 Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.