2 martie 2011

Postul şi roadele lui


Capitolul 4: Notiuni de morală creştină. Lecţia 18. Postul şi roadele lui.
Motto: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii;
că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc.
Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.
Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală. (Matei 6,16-17)

Invitaţie la discuţie: Ce ştiţi despre post?
Postul lui Iisus (Matei 4,1-11)

Autor
v1
După ce a fost botezat, Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul.
Autor
2
Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.
Autor
3
Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El:
Satan

De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.
Autor
4
Iar El, răspunzând, a zis:
Iisus

Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
Autor
5
Atunci diavolul L-a dus pe aripa în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului şi I-a zis:
Satan
6
Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: "Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău".
Autor
7
Iisus i-a răspuns:
Iisus

Iarăşi este scris: "Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".
Autor
8
Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui:
Satan
9
Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie.
Autor
10
Atunci Iisus i-a zis:
Iisus

Piei, satano, căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti".
Autor
11
Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, venind la El, Îi slujeau.

Definiţia: 
Postule este abţinerea de la anumite mâncăruri, (de dulce, de frupt) de la gânduri şi fapte rele,
o jertfă adusă lui Dumnezeu (Rom.12,1),
un exerciţiu spiritual
pentru înfrânarea instinctelor şi poftelor rele ale trupului,
pentru întărirea sufletului în lupta cu ispitele.
Pildă de post:
1.       ca şi de rugăciune avem pe Mântuilorul, care a ajunat 40 de zile în pustie şi care ne-a spus că ispititorul nu poate fi înfrînt decît prin rugăciune şi post (Mat. XVII, 21), învăţîndu-ne totodată să postim cu bucurie şi nu de ochii oamenilor;
2.       Moise, aflându-se pe Muntele Sinai, a postit 40 de zile înainte de a primi Tablele Legii de la Dumnezeu (Ieș34, 28)
3.       Despre Sf. Ioan Botezătorul este scris: “Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică” (Marcu 1,6)
4.      Sfântul Pavel Tebeul (a trăit până la 113 ani cu pâine şi apă); Sfântul Antonie cel Mare; Sfântul Pafnutie; Sfântul Macarie Egipteanul şi mulţi alţii.

După asprime postul se clasifică aşa: (aranjează mai întâi silabele corect)
  1. Post talto (ajunare)
  2. Postul pruas (hrană uscată - pâine, fructe, legume)
  3. Postul bişnuito (mâncăruri gătite de post)
  4. Postul oruş (dezlegările la peşte, vin, untdelemn).

După numărul postitorilor postul se clasifică aşa: (rezolvă anagrama)
  1. Post lareneg (ţinut de toată Biserica)
  2. Post calol (ţinut într-o anumită zonă, din cauza unor nenorociri)
  3. Post icularpart (ţinut de un credincios, care a făgăduit lui Dumnezeu că va ţine post pentru un anumit motiv).

După durata lui postul se clasifică aşa:               1. Post de o zi;               2. Posturile de mai multe zile:
1. Post de o zi:
 a. miercurea - în amintirea sfatului iudeilor de a-l prinde pe Hristos
, pentru lăcomia lui Iuda.                                       vinerea - ziua Răstignirii şi ziua când Adam a muşcat din fructul oprit.

2. Posturile de mai multe zile:
 - Postul Paştelui (Postul mare) - se ţine pentru că şi Hristos a ţinut post de 40 de zile înainte de a începe să-i înveţe pe oameni despre Împărăţia lui Dumnezeu. Postim pentru a ne pregăti de sărbătoarea Învierii.
 - Postul Naşterii Domnului - 28 noiembrie -7 ianuarie. - ne aminteşte de timpul Vechiului Testament, când au postit drepţii de atunci (ex. Moise, timp de 40 de zile, înainte de primirea Legii).
 - Postul Cinzecimii sau a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel - în amintirea postului ţinut de Apostoli înainte de anumite fapte importante (FA. 13,2; 14, 23), dar şi pentru întărirea în darurile Cincizecimii, pentru că mereu cade după Rusalii.
 - Postul Adormirii Maicii Domnului - 14-28 august, în cinstea Fecioarei Maria. Ne aminteşte să fim curaţi la suflet, că nu ştim ziua sfârşitului nostru.   

Postul desemnează zilele în care noi trebuie să ne gândim şi mai mult la Dumnezeu, la păcatele pe care le-am săvârşit în faţa lui Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să dăm milostenie, să ne pocăim, să nu supărăm pe nimeni, ci, dimpotrivă, pe toţi să-i ajutăm, să citim Biblia etc. Iar ca să ne fie mai uşor să îndeplinim toate acestea, trebuie, în primul rând, să mâncăm mai puţin, să nu consumăm deloc carne, ouă, lapte, adică hrană „de frupt”,             ci să ne alimentăm doar cu hrană „de post”, adică de origine vegetală: pâine, legume, fructe, deoarece                          hrana săţioasă „de frupt” trezeşte în noi dorinţe trupeşti (a lenevi sau, a ne distra etc.). Explicaţia postului                 vegetal vine de la înţelegerea textelor de la Facere 1,29 şi 9,3. În post sunt interzise distracţiile,         nunţile.


Roadele postirii:
1.      Aduce potolirea poftelor trupeşti;
2.      Primim iertare de păcate;
3.      Ajută ca rugăciunea să fie făcută mai cu râvnă;
4.      Primim putere (har) de la  Dumnezeu
5.      Curăţeşte trupul de toxine, îl înnoieşte şi-l fereşte de diferite boli.  

Viaţa bisericii
Evanghelia care s-a citit duminica trecută (data de _ _._ _) la biserică poartă numele  __________________________
Evanghelia care se va citi duminica viitoare(data de _ _._ _) la biserică poartă numele__________________________

Aplicaţie: Deseneaza conturul palmei drepte şi cele stângi şi scrie pe fiecare deget ale manii drepte virtuţile desprinse din tema de azi, iar pe cea stângă păcatele identificate astăzi.
Verificarea cunoştinţelor: Ce înseamnă a posti? De ce postim? Cum să postim?
Temă pentru acasă:
1.       Deseneaza un table cu două rubric şi scrie câteva exemple concrete de mâncăruri de post şi cele de frupt.
2.       Colorează acasă planşa.
3.       Să rosteşti acasă rugăciunea sfântului Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele...” la sfârşitul rugăciunilor de seară şi cele de dimineaţă.

Doamne si Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în desert nu mi-l da mie!
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi mie, slugii Tale!
Asa, Doamne, Împãrate, dãruieste-mi ca sã-mi vãd greselile mele si sã nu osândesc pe fratele meu, cã binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.Următoarea lecţei o să vorbim despre

Ortodoxia. Cinstirea icoanelor. (istoric)
I sapt
Cortul şi templul

Evaluare: viata si invatatura Domnului nostru Iisus Hristos
1.       Serbam nasterea lui Hristos pe data de...
2.       De  sărbătoarea Botezul Domnului la biserică se săvîrşeşte...
3.       Sfântul care l-a botezat pe Hristos se numeşte...
4.       Minunile lui Iisus Hristos sunt...
5.       Rugăciunea „Tatăl nostru” se mai numeşte...
6.       Împărtăşania face parte din...
7.       Pildele rostite de Iisus Hristos sunt...