15 aprilie 2015

Participarea corului nostru la cântul pascal

DSC_0072.JPGÎn a treia zi după Paști, deja de câțiva ani cosecutivi, în circumscripția Fălești 2 se organizează festivalul pascal. Anul acesta, în contextul anului omagial al misiunii mănăstirii ortodoxe, cântarea pascală s-a desfășurat în cea mai modestă mănăstire „Acoperământul Maicii Domnului”, situată la hotarul dintre satele Năvârneț și Călinești. Așa cum a fost anunțat, activitatea a demarat cu un Te-Deum în biserică, săvârșit de toți preoții participanți, în frunte cu blagocinul – părintele Oleg Fistican, la care a asistat și creștini prezenți.

5 aprilie 2015

Mergi la disco?

disco.jpg
*Vai celor ce petrec astfel!*Unde sunt desfătări, jocuri, râsete, vorbe fără de rânduială, muzică și cântece spurcate dimpreună cu parfumuri moleșitoare, acolo e întunecare a minții, stricare a inimii, pierzare a bărbaților și femeilor, a tinerilor și tinerelor, praznic al demonilor.„Unde sunt desfătări, jocuri, râsete, vorbe fără de rânduială, muzică și cântece spurcate dimpreună cu parfumuri moleșitoare, acolo e întunecare a minții, stricare a inimii, pierzare a bărbaților și femeilor, a tinerilor și tinerelor, praznic al demonilor. Vai celor ce petrec astfel!... Dimpotrivă, unde este citire și cercetare a Scripturilor, cântare a Psalmilor, rugăciune, lacrimi, suspinări, străpungere a inimii, milostenie, înfrânare și râvnă pentru toate virtuțile, acolo e praznic al lui Dumnezeu, bucurie a Sfinților, veselie a Îngerilor! Celor ce fac acestea li se deschide Împărăția Cerurilor, ca să se bucure de ea pe veci”.
Sursa: călăuză ortodoxă pe facebook.