20 aprilie 2014

Cântul pascal la noi în biserică

Anul acesta am făcut o înregistrare video a cântecului pascal în biserica noastră. Creștem cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă bucur întru Domnul și-i mulțumesc. Public această înregistrare pentru enoriașii mei, dar și pentru toți care planifică o creștere a calității vieții duhovnicești. Să nu mă criticați aspru, căci nu suntem cel mai bun exemplu. Suntem începători mereu.


16 aprilie 2014

Evaluare la capitolul apologetică

Pentru elevii mei public toate variantele la evaluare pentru capitolul apologetică.
Evaluare la Religie
1. Care este a ultimul calificativ al Bisericii reeșind din crez: „Cred _ _ _ _ Biserică? A apostolească. B sobornicească. C sfântă. D una.
2. Biserica a fost înființată de către: A preoți. B episcopi. C Iisus Hristos. D Apostoli
3. Versetul - „de nu va ascluta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș” se găsește în Evanghelie în: A Matei 18,17. B Matei 18,20. C Matei 7,21. D Fapte 2,1
4. Completează propoziția. „Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo... A voi veni și Eu. B sunt și eu în mijlocul lor. C este și Duhul Sfânt. D este formată o Biserică.
5. Nu face parte din cler: A călugărul. B diaconul. C preotul. D episcopul
6. O preacinstim și o binecuvântăm pe Maica Domnului, așa cum și îngerul a binecuvântat-o și i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei”. Versetul se găsește în Evanghelie la: A Matei12,48. B Luca 1,28 C Luca 1,48 d Ioan 1,12
7. Prima minune făcută de Iisus la rugămintea Maicii Domnului a fost: A învierea lui Lazăr. B vindecarea slăbănogului. C prefacerea apei în vin. D potolirea furtunii.
8. Mântuirea vine de la Iisus Hristos (Fapte 4,12), dar prin oamenii Lui, deducem din 1 Corinteni 7,16. Versetul indicat este: A Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei.
B Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii
C ce ştii tu, femeie, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui femeia?
D Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.
9. Ortodocșii o fericesc pe Maica Domnului prin cântări, pentru că așa însăși ea a spus conform Evangheliei după Luca 1,48. Varianata ortodoxă corectă este: A Că iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită.
B Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. C Că, iată, de acum mă vor ferici mai mult decât pe Dumnzeu
D Că iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice că am fost o femeie bună.
10. Cuvântul lipsă din textul de la Ioan 1,12: „Și celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă ______________ ai lui Dumnezeu” este: A copii. B frați. C prieteni. D fii.
11. Cinstirea icoanelor se bazează pe Biblie, care spune „Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusinţă”. El se găsește la: A Ieșire 25,18. B. Ieșire 26,1. Ieșire 26,31. D Ieșire 37,7
12. Dumnezeu îi binecuvintează pe cei ce cinstesc icoanele, exact cum a binecuvântat casa lui Obed-Edom care a primit Chivotul Sfânt în casa lui și i-a dat cinstea cuvenită. Despre aceasta scrie în Biblie în cartea: A Ieșire 32,4. B 1Regi 5,1. C 2Regi 6,11. D Romani 14,10
13. Adevărat sau fals: Icoanele sunt nişte ferestre spre cer, ca o oglindă: „Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. (1Cor.13,12). A adevărat. B Fals
14. Cultul icoanelor a fost definitivat la sinodul 7 ecumenic în anul 787 la Niceea. Acest eveniment îl prăznuim într-o duminică din postul mare: A 1. B 3. C 6. D 7
15. Care nu este idol: A vițelul de aur (Ieșire 32,4). B Baal (Judecători 2,13). C Astarte (2Par.15,16). D Heruvimi (Ieșire 26,1)

Alege și comentează un verset.
Compune o rugăciune reeșind din temele învățate.

Iar acum toate aceste amestecate pe 8 variante.