2 martie 2016

Zece feluri de a iubi

1. Ascultă și nu întrerupe (Pilde 18,13)
2. Vorbește și nu acuza (Iacov 1,19)
3. Dăruiește și nu te zgârci (Pilde 21,26)
4. Promite și nu amâna (Plide 13,12)
5. Răspunde și nu contrazice (Pilde 15,17)
6. Cedează și nu pretinde (Efeseni 4,2)
7. Muncește și nu cârti (Filipeni 2,14)
8. Crede și nu te îndoi (1Corinteni 13,7)
9. Iartă și nu învinui (Coloseni 3,13)
10. Roagă-te neîncetat pentru toți (Efeseni 6,18)