31 ianuarie 2013

Istoria şi semnificaţia crezului ortodox


Capitolul 4: Istoria Bisericii Universale. Lecţia 14. Istoria şi semnificaţia crezului ortodox.

Motto: "De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul
şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui.
(Scrisoarea Sf.Ap.Pavel către romani 10,9)
Cuvinte cheie: Erezie, sinod, crez.
'Invitaţie la discuţie: Care din cuvintele cheie vă sunt cunoscute? Ce cunoaşteţi despre sfânta Treime?
Este foarte important de știut ce este simbolul de credință, ce contine, cine l-a infăptuit?, de ce?, cand?, cum?, pentru cine, pentru ce? și ce importanță are el astăzi.
1. Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit, şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru unul Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci.
9. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică,
10. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor,
11. Aştept învierea morţilor
12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

1 Definiţia. Cuvântul « crez » înseamnă un text ce exprimă cele mai importante afirmaţii ce expun credinţa creştină.
2 Istoric. Crezul a fost formulat la primele două sinoade ecumenice : primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325 şi al doile sinod ecumenic de la Constantinopol din anul 381. De aceea el se mai numeşte crezul niceo-constantinopolitan.
3 Scopul Crezului era de a stabili credinţa cea adevărată şi pentru a înfrunta învăţăturile greşite.
4 Erezia lui Arie. Ereticul Arie suţinea că Iisus Hristos a fost un om sfânt, o creatură a lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu întrupat şi egal cu Dumnezeu-Tatăl.
5 Importanţa. Crezul este folosit în cadrul botezului, la Liturghie şi în rugăciunile dimineţii.
6 De ce trebuie să cunoaştem crezul ? Crezul este mărturisirea noastră de credinţă. Ştiindu-l, ne va ajuta să nu cădem în mrejele sectanţilor.
7 Împărţirea. Cele 12 articole ale Crezului se grupează în patru părţi:  despre sfânta Treime (articolele 1-8), despre Biserică (articolul 9), despre sfintele Taine (articolul 10), despre viaţa viitoare (articolele 11-12).
Temă pentru acasă: De desenat o cristelniţă. De scris un comentariu din 5 propoziţii la motoul lecţiei.
Să vizionaţi filmuleţul „Crezul Ortodox” pe grupa „Îmi place ora de Religie” şi să puneţi „klass”, ca eu să ştiu cine a privit, iar la lecţia viitoare vreau să spuneţi ce impresii v-au rămas.Am postat acest articol pentru elevii mei.

25 ianuarie 2013

Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena - lecţie deschisă

Am hotărât să dau un exemplu de lecţie de Religie, chiar dacă nu sunt eu foarte bun la aceasta. Pentru că am cerut de la alţii să facă lecţii publice la Religie, am urmat zicala de la educaţia fizică: "arăt pe urmă facem". Aşa că această activitate ne va da un imbold şi ne va motiva ca să dea şi alţi colegi lecţii deschise, pentru ca să ne putem împărtăşi experienţa. Doamne ajută. De aici se poate descărca proiectul didactic.

9 ianuarie 2013

Prima activitate extraşcolară dedicată jubileului în cinstea sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena

În calitatea mea de metodist la Religie în raionul Făleşti, am avut binecuvântarea arhierească de a coordona o activitate extraşcolară, un program pilot, dedicată omagierii sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Este o premieră absolută în Eparhia de Bălţi şi Făleşti şi chiar în R.Moldova, când avem un an omagial. Astfel în satul de baştină al Prea Sfinţitului Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, a avut loc o lecţie publică la Religie. Scopul acestei activităţi extraşcolare a fost de a-L slăvi pe pruncul Iisus, de a omagia pe sfinţii împăraţi Constantin şi Elena şi de a aminti de opera scriitorul nostru Ion Druţă. Vă invităm deci să urmăriţi filmarea mea modestă.