17 februarie 2012

Stau de-atâtea ori pe gânduri şi privesc

Sâmbăta înaintea înfricoşatei judecăţi este dedicată pomenirii celor adormiţi întru dreapta credinţă. Din aceste considerente propun această cântare să o cântăm mâine după panihida mare.

 

6 februarie 2012

Pilda vameşului şi fariseului

Mândria şi smerenia. Pilda vameşului şi fariseului.
Motto: „oricine se înalţă pe sine se va smeriiar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”. (Luca 18,14)

Invitaţie la discuţie: Aţi auzit probabil de aşa genuri literare ca: proverbe, poiezii, pilde, parabole şi alte genuri literare, care au menirea să ne înveţe ceva bun. Cu poeziile e mai simplu, dar vreau să daţi exemple de pilde, parabole şi fabule din Biblie sau literatura română.
Pe vremea lui Iisus Hristos, ca şi acum, existau mulţi oameni foarte mândri, plini de sine, mincinoşi, făţarnici. Făceau fapte bune mai mult de dragul de a fi lăudaţi de oameni. Pentru ei a spus Domnul pilda numită a „vameşului şi a fariseului”. Să o citim pe roluri.

Proscomedia

Noţiuni de liturgică. Lecţia a 16-a:
Înmulţirea pâinilor.
Proscomedia.
 Prochimen: “Şi luând pâinea, mulţumind,
a frânt şi le-a dat lor, zicând:
Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi;
aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. (Luca 22,19)
(Mai multe modele de acest gen poţi descărca de aici.)

'Evaluare iniţială: Ce ştiţi despre Sfânta Împărtăşanie? Care este cea mai importantă slujbă la biserică?
Cuvinte cheie: Rugăciune, prescură, pregătire.
& Citim fiecare câte un verset din evanghelia lui Ioan, capitolul 6.