22 ianuarie 2017

Feriți-vă de sectanți

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori (Matei 7,15)
Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi (1 corinteni 11,19).

Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (galateni 5,19-21).

Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte.
De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
știind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. (Tit 3,9-11).

Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire;
Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită;
Şi din poftă de avere şi cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăboveşte şi pierzarea lor nu dormitează.
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziţi spre judecată. (2 Petru 2,1)

în toate epistolele sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.
Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră, (2 Petru 3,16-17).

Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta (a dreptei credințe), să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! (2 Ioan 1,10).

31 decembrie 2016

Menirea omului

Dumnezeu ne-a creat pe noi, oamenii, după chipul și asemănarea Sa - ne-a dat rațiune, voință liberă și suflet nemuritor, pentru ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu și, asemuindu-ne Lui, să devenim mai buni și mai blajini, să ne desăvârșim și să moștenim viața veșnică și fericită. Datorită acestui fapt, existența omului pe Pământ are un sens profund, o menire măreață și un scop înălțător. În lumea creată de Dumnezeu, nu este și nu poate fi nimic fară sens. Și dacă omul trăiește fără credință în Dumnezeu, contrar învățăturilor Sale, fără a-i păsa de viața veșnică viitoare, atunci și existența acestui om pe Pământ devine fără sens.

6 decembrie 2016

Conferința teologică pentru preoți

Marți, 6 decembrie 2016, în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Izvoare, raionul Fălești a avut loc adunarea generală a preoților din raion. Întrunirea a debutat cu oficierea sfintei Liturghii de un sobor de preoți, avându-l ca protos pe protoiereul Oleg Fistican, blagocinul circumscripției. A urmat mărturisirea preoților, după care a demarat conferința teologică cu tema: „Apărarea în fața abuzului prozeletismului sectar”. Conferința a fost susținută de lectorul Facultății de Teologie din Chișinău, protoiereul Octavian Solomon și de protoiereul Rodion Vrancean,

27 iulie 2016

Pelerinaj cu bicicletele

Luni, 25 iulie 2016, un grup de tineri din satul Izvoare au parcurs pe biciclete un traseu de 86 km până la mănăstirea „Sf.M.Mc.Gheorghe” din orașul Ungheni. Inițiativa unui astfel de ciclism a pornit de la elevi de pe băncile școlii, pe când se mai preda Religia, iar astfel de pelerinaje pe la mănăstiri au devenit deja tradiție. Obiectivele unui astfel de pelerinaj au fost de socializare, de a-i împrieteni pe copii, de a-și expima credința printr-un astfel de efort, dar și de a învăța ce este răbdarea și curajul. De asemenea astfel de manifestări ale credinței a implicat și 

16 aprilie 2016

Pelerinajul meu la mănăstirea Bănceni Ucraina.

Fost-am în pelerinaj săptămâna aceasta la catedrala Cernăuțului și mănăstirea Bănceni. De fapt am îmbinat pelerinajul cu achiziționarea de câteva obiecte bisericești. Este vorba de 4 icoane mari pentru biserică (mărimea 120x60), 3 icoane mici pentru altar (40x30). Am vizitat 5 magazine bisericești și s-a meritat. Dacă aveți nevoie de icoane, sfeșnice și alte obiecte de cult, se merită efortul, dar mai ales calitatea sfeșnicelor.
Da, și v-am adus și vouă ceva, posibil foarte util, - un album de fotografii cu pictura mănăstirii Bănceni. Dacă doriți să descărcați, trebuie să deschideți originalul, acolo unde sunt trei puncte la player. Sunt foarte bune pentru uzul orei de Religie. Dacă mie nu mi-au dat ore, măcar voi să folosiți.

2 martie 2016

Zece feluri de a iubi

1. Ascultă și nu întrerupe (Pilde 18,13)
2. Vorbește și nu acuza (Iacov 1,19)
3. Dăruiește și nu te zgârci (Pilde 21,26)
4. Promite și nu amâna (Plide 13,12)
5. Răspunde și nu contrazice (Pilde 15,17)
6. Cedează și nu pretinde (Efeseni 4,2)
7. Muncește și nu cârti (Filipeni 2,14)
8. Crede și nu te îndoi (1Corinteni 13,7)
9. Iartă și nu învinui (Coloseni 3,13)
10. Roagă-te neîncetat pentru toți (Efeseni 6,18)