18 august 2017

Ghid pentru mărturisirea păcatelor

MĂ MĂRTURISESC EU MULT PĂCĂTOSUL(SA) (numele) DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÎNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ÎN PREZENȚA SFINŢIEI TALE, CINSTITE PĂRINTE, DE TOATE PĂCATELE MELE CARE LE-AM FĂCUT DIN COPILĂRIE ŞI PÎNĂ ACUM CU FAPTA, CU CUVÂNTUL, DIN ŞTIINŢĂ ŞI DIN NEŞTIINŢĂ, CU VOIE SAU FĂRĂ DE VOIE, DIN NOAPTE ŞI DIN ZI.

AM GREŞIT: AVÎND PUŢINĂ CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU, AM NĂDĂJDUIT MAI MULT ÎN MINE ŞI ÎN OAMENI DECÎT ÎN AJUTORUL LUI DUMNEZEU, CĂZÎND ÎN ISPITE ŞI ÎN NEVOI NU M-AM SUPUS VOII DOMNULUI, CI AM ALERGAT LA VRĂJI, GHICITORI, HOROSCOP, SECTARI.

21 iulie 2017

Organizăm pelerinaj la Căpriana

Organizăm PELERINAJ pe data de 21-22 august la mănăstirea:
1. Vărzărești, raionul Nisporeni;
2. Hâncu, raionul Nisporeni;
3. Căpriana, raionul Strășeni;
4. Condrița, municipiul Chișinău.

7 iulie 2017

Răspunsurile mari (canonul euharistic) „Znamenskii raspev”

Postez pentru coriștii mei răspunsurile mari, canonul euharistic sau „mila păcii”. Melodia este preluată din cântările vechi liturgice și numită „Znamenskii raspev”. În așa aranjament există posibilitate de a fi interpretată de diferite tipuri de cor. Chiar și pe 8 voci. Explorați!

22 ianuarie 2017

Feriți-vă de sectanți

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori (Matei 7,15)
Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi (1 corinteni 11,19).

Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (galateni 5,19-21).

Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte.
De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
știind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. (Tit 3,9-11).

Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire;
Şi mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită;
Şi din poftă de avere şi cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăboveşte şi pierzarea lor nu dormitează.
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziţi spre judecată. (2 Petru 2,1)

în toate epistolele sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.
Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră, (2 Petru 3,16-17).

Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta (a dreptei credințe), să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! (2 Ioan 1,10).

31 decembrie 2016

Menirea omului

Dumnezeu ne-a creat pe noi, oamenii, după chipul și asemănarea Sa - ne-a dat rațiune, voință liberă și suflet nemuritor, pentru ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu și, asemuindu-ne Lui, să devenim mai buni și mai blajini, să ne desăvârșim și să moștenim viața veșnică și fericită. Datorită acestui fapt, existența omului pe Pământ are un sens profund, o menire măreață și un scop înălțător. În lumea creată de Dumnezeu, nu este și nu poate fi nimic fară sens. Și dacă omul trăiește fără credință în Dumnezeu, contrar învățăturilor Sale, fără a-i păsa de viața veșnică viitoare, atunci și existența acestui om pe Pământ devine fără sens.

6 decembrie 2016

Conferința teologică pentru preoți

Marți, 6 decembrie 2016, în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Izvoare, raionul Fălești a avut loc adunarea generală a preoților din raion. Întrunirea a debutat cu oficierea sfintei Liturghii de un sobor de preoți, avându-l ca protos pe protoiereul Oleg Fistican, blagocinul circumscripției. A urmat mărturisirea preoților, după care a demarat conferința teologică cu tema: „Apărarea în fața abuzului prozeletismului sectar”. Conferința a fost susținută de lectorul Facultății de Teologie din Chișinău, protoiereul Octavian Solomon și de protoiereul Rodion Vrancean,