9 noiembrie 2014

Sinteză și evaluare la capitolul morală creștină

La cererea elevilor mei public aici răspunsurile corecte la testul grilă la MORALĂ CREŞTINĂ
1.    Plata păcatului este... (Rom.6,23) a moartea, b viaţa, c pământul, d veşnicia
2.    Scopul vieţii creştine este:  a îmbogăţirea, b dobândirea Sf.Duh, c satisfacţia d fregventarea bisericii.
3.    Păcatul este: a o neputinţă b libertate, c încălcarea poruncilor divine, d o modă veche.


3 noiembrie 2014

Ectenia mare după melodia arhimandritului Matei

Ectenia mare pentru cor mixt.jpeg

Pentru printare descarcă de aici.

Preotul sau diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

În timpul ecteniei mari, strana răspunde după fiecare ectenie de cerere: Strana: Doamne miluiește.

Preotul sau diaconul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.