2 decembrie 2012

Anul 2013 este declarat în Eparhia de Bălţi şi Făleşti anul comemorativ al sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena


Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, înştiinţăm clerul şi poporul din cuprinsul Eparhiei noastre, că anul 2013 va fi anul comemorativ al sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Hotărârea vine în urma propunerii din partea unor preoţi activi atât din cadrul Mitropoliei, cât şi din cel al Eparhiei noastre. Din motive obiective s-a luat această decizie, întrucît în anul 2013 se împlinesc 1700 de ani de când sfântul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Mediolan în anul 313, prin care Biserica a ieşit din catacombe la suprafaţă, au început să se construiască biserici noi, a fost pusă spre cinstire sfânta Cruce, iar propovăduirea Evangheliei nu mai întâlnea atâtea obstacole. Încă un argument în favoarea luării acestei decizii este că, catedrala unde cel mai des slujeşte Prea Sfinţitul Marchel, are ca hram anume pe aceşti ocrotitori cereşti – pe sfinţii întocmai cu apostolii Constantin şi Elena.
Această decizie nu va fi una doar parafată, ci ea se va realiza prin măsuri practice misionare, printre care menţionăm următoarele obiective:

30 noiembrie 2012

Lecţie deschisă la Religie în s.Scumpia, r.Făleşti

Astăzi am pus un început bun în ogorul predării Religiei. Iată prima lecţie deschisă filmată aproape integral. Recunosc că nu este cea mai reuşită experienţă, dar ne îndeptăţim prin faptul că încă se mai predă fără manuale, iar asemenea ore vom continua să filmăm cel puţin în fiecare lună. Filmare a avut loc în satul Scumpia, raionul Făleşti. Şi totuşi omul bun are ce învăţa de la fiecare. Vizionaţi filmuleţul şi culegeţi ca albina doar ce este bun. Doamne ajută tuturor!

28 noiembrie 2012

Pilda celor zece fecioare


Să fim prevăzători. Pilda celor zece fecioare. 

Motto: „Gândeşte-te în fiecare dimineaţă,
că trebuie să dai răspuns lui Dumnezeu de toate faptele tale
şi nu vei păcătui, pentru că Dumnezeu te va ocroti.
(Avva Isaia)

Invitaţie la discuţie: După ce te trezeşti dimineaţa, cum ar trebui să ne planificăm ziua, ca să fim plăcuţi lui Dumnezeu?

Înainte de înălţarea la ceruri, Mântuitorul le-a promis ucenicilor săi că la sfârşitul veacurilor va veni a doua oară în lume cu putere şi slavă multă şi va judeca pe fiecare după faptele sale, atât pe vii, cât şi pe cei morţi, pe care îi va învia. Când vor fi toate acestea? … Ziua şi ceasul le ştie doar Tatăl Ceresc. De aceea se cade să fim tot timpul pregătiţi, pentru că Fiul Omului poate veni oricând. Ca să înţelegem mai bine, Domnul a spus această pildă descrisă în evanghelia după Matei, capitolul 25. Să punem pe roluri pilda.

1 Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui.

31 octombrie 2012

Dragi prieteni, vă propun spre atenţie un reportaj din 6 septembrie 2012, dar care este actual şi conseder că încă mult timp înainte. Nu postez de dragul vizionării, ci pentru ca să conştientizăm şi să analizăm problemele cu care ne confruntăm în predarea Religiei în şcoli, să punctăm strategii de stimulare a interesului elevilor pentru această disciplină. Desigur că printre priorităţi trebuie să arătăm prin exemplul propriu că Religia merită să fie studiată. Doamne ajută-ne! Amin.

17 octombrie 2012

Vocile ortodoxiei

Am avut fericita ocazie aseara (16.10.2012) să ascult corul "Vocile Ortodoxiei" în palatul de cultură din Bălţi. Intrarea a fost liberă. Eu am redactat şi încărcat filmuleţul pe YouTube. Din motiv de bucurie vreau să împărtăşesc cu cei ce înţeleg muzica corală rusă un repertoriu foarte variat. Audiţie plăcută. (Sursa: ephbalti.md)


26 august 2012

Adusu-mi-am aminte de proorocul ce strigă

Am dat căutare pe net pentru a găsi această cântare, dar n-am găsit, aşa că am făcut o înregistrare video cum se cântă ea la noi în sat. Aici cântă Filaret Butnaraş din s.Izvoare, r.Făleşti. Are actualmente 75 ani. A învăţat cântarea de la dascălul Haralambie Dilion şi părintele Grigorie Lupaşcu, care demult s-au trecut din viaţa aceasta. Deşi nu cunosc cum se cântă corect cântarea, imi place varianta aceasta, pentru că o pot înţelege, aş putea să cânt isonul şi chiar armoniza pentru 4 voci. Postez pentru cei interesaţi. Aici este înmormântarea unei enoriaşe fidele a bisericii noastre Ursachi Ana +23.08.2012

17 august 2012

Pelerinajul nostru tradiţional de vară


În fiecare vară, al 9-lea an consecutiv organizăm pelerinaj la mănăstirile din ţara noastră, Republica Moldova. Ne străduim să vizităm toate mănăstirile, aşa că anul acesta am ales via mănăstirilor Cuşelăuca, Japca şi Saharna. Desigur că ne-au rămas amintiri frumoase la toţi, iar dvs, iubiţi mei fraţi, v-am adus spre mângâiere imagini de la aceste mănăstiri şi un filmuleţ. Să culegeţi ce e mai bun precum albina.30 iunie 2012

Duminica a patra după rusalii


4.  Relatare:  Minunea vindecării slugii sutaşului.         (Mt.8,5-14)
Asigurarea liniştii.     Reactualizarea cunoştinţelor. Anunţarea obiectivelor.           Luca 7, 1-10
Asigurarea liniştii Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu şi la momentul învăţăturii de azi. Mai întâi să facem linişte. Să fim atenţi. Să ne deschidem ochii ca  să înţelegem Cuvântul Domnului şi să-l împlinim în viaţa noastră practică de credinţă.
Reactualizarea cunoştinţelor, captarea atenţiei. Vreau să vă întreb dacă ţineţi minte despre ce s-a vorbit duminica trecută? ...  Ce Evanghelie s-a citit ? ... Să vă dau un indiciu:„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga ”
Anunţarea temei: Duminica trecută am vorbit despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Azi o să învăţăm ce este credinţa.
                                 Tema noastră de azi este:
Minunea credinţei
Începem învăţătura:      În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.      (Mt.19, 28) 
„Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite,
dovedirea lucrurilor celor nevăzute.” (Evr.11,1)
Iubiţi credincioşi!
Aceasta este definiţia pe care o dă SAPavel - crediţei. Cu alte cuvinte am spune aşteptarea celor dorite şi convingerea despre bunurile cele viitoare.
Continuăm formarea noastră duhovnicească pe baza Evangeliei de la Matei. Ev de azi se găseşte la Mt.8,5-14. Este relatat aici o minune, vindecarea slugii unui sutaş. Evangheliile paralele ne spun că acest sutaş era de alt neam, dar zidise evreilor din Capernaum o sinagogă.
Locul în carese petrece această minune este or. Capernaum.
Timpul săvârşirii este primul an al activităţii publice al M.
 Este o minune făcută de la distanţă, este o mijlocire a unui sutaş pentru sluga lui. Iar noi mirându-ne de o aşa credinţă o să învăţăm:

26 mai 2012

Inimă ne-nduplecată


1. Doamne, nu-i pe lume piatră
să nu poţi s-o sfarmi odată,
dac' o-ncerci cu foc şi apă
vine-o clipă când se crapă...

12 mai 2012

Samariteanca

1. La pomul umbririi, la usa slăvirii,
statea la fântână Hristos
Venea samariteanca
într-a sa rânduială
să-ncarce al apei prinos.

7 mai 2012

467 Hristos a înviat din morţi (slăvire pe note)

Public câteva slăviri de Paşti având ca destinatar elevii pentru uzul  orei de religie. Sper să vă folosească şi să aveţi entuzasm pentru cântările bisericeşti.

17 aprilie 2012

Hristos din morţi a înviat

1. Hristos din morţi a înviat.
2. Un înger din cer a strigat.
3. Tot iadul s-a cutremurat.
4. Plin clopotele au sunat.

14 aprilie 2012

2 aprilie 2012

Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr

Capitolul 5: Morală creştină. Lecţia a 21-a: Milostenia
 Prochimen:
“Nu slăbi în rugăciunea ta şi
 nu trece cu vederea a face milostenie.
(Sirah 7,11)
'Invitaţie la discuţie: Pe care om îl considerăm sărac? Cine face parte din categoria celor drepţi?
& Ca să vedem cum stau lucrurile, vom citi fiecare câte un verset din Evanghelia după Luca cap. 16.

17 februarie 2012

Stau de-atâtea ori pe gânduri şi privesc

Sâmbăta înaintea înfricoşatei judecăţi este dedicată pomenirii celor adormiţi întru dreapta credinţă. Din aceste considerente propun această cântare să o cântăm mâine după panihida mare.

 

6 februarie 2012

Pilda vameşului şi fariseului

Mândria şi smerenia. Pilda vameşului şi fariseului.
Motto: „oricine se înalţă pe sine se va smeriiar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”. (Luca 18,14)

Invitaţie la discuţie: Aţi auzit probabil de aşa genuri literare ca: proverbe, poiezii, pilde, parabole şi alte genuri literare, care au menirea să ne înveţe ceva bun. Cu poeziile e mai simplu, dar vreau să daţi exemple de pilde, parabole şi fabule din Biblie sau literatura română.
Pe vremea lui Iisus Hristos, ca şi acum, existau mulţi oameni foarte mândri, plini de sine, mincinoşi, făţarnici. Făceau fapte bune mai mult de dragul de a fi lăudaţi de oameni. Pentru ei a spus Domnul pilda numită a „vameşului şi a fariseului”. Să o citim pe roluri.

Proscomedia

Noţiuni de liturgică. Lecţia a 16-a:
Înmulţirea pâinilor.
Proscomedia.
 Prochimen: “Şi luând pâinea, mulţumind,
a frânt şi le-a dat lor, zicând:
Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi;
aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. (Luca 22,19)
(Mai multe modele de acest gen poţi descărca de aici.)

'Evaluare iniţială: Ce ştiţi despre Sfânta Împărtăşanie? Care este cea mai importantă slujbă la biserică?
Cuvinte cheie: Rugăciune, prescură, pregătire.
& Citim fiecare câte un verset din evanghelia lui Ioan, capitolul 6.

31 ianuarie 2012

Colind


În perioada imediată de după marile sărbători creştine, pe adresa multor case de cultură, a venit o solicitare de a organiza un mic concert de colinde. Acest concert a fost filmat, dar nu ştim când va fi publicat. Anticipând acest lucru, cineva a filmat, dar cu posibilităţi reduse. Vă prezentăm ceea ce am reuşit. Cam modest, dar îndrăznim.

25 ianuarie 2012

Vecernia

Capitolul 4  Noţiuni de liturgică. Lecţia a 15-a: Vecernia
 Prochimen: “Şi a fost seară şi a fost dimineaţă” (Facere 1,5).
Evaluare iniţială: Cum definiţi cuvântul rugăciune? Cum înţelegeţi cuvântul vecernie?
Cuvinte cheie: Rugăciune, vecernie, simbolizează, reprezintă, exprimă, reminiscienţă.
 Citim fiecare câte o propoziţie:

Definiţie. Vecernia reprezină o grupare de rugăciuni, care se citesc sau se cântă în biserică seara.

2 ianuarie 2012

Lansarea oficială a site-ului Episcopiei de Bălţi şi Făleşti

„La început era Cuvântul 
şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul”.
(Ioan 1,1)  

Când umbla Iisus Hristos pe pământ şi-i învăţa pe oameni „cuvântul împărăţiei” (Mt. 13,19), ucenicii Lui nu simţeau nevoia de a scrie şi nici nu era nevoie de asta. Iisus Hristos nu a scris nimic, decât numai în cazul când a scris cu degetul pe pământ (In. 8,8). Doar câţiva dintre apostoli au scris ocazional.