9 noiembrie 2014

Sinteză și evaluare la capitolul morală creștină

La cererea elevilor mei public aici răspunsurile corecte la testul grilă la MORALĂ CREŞTINĂ
1.    Plata păcatului este... (Rom.6,23) a moartea, b viaţa, c pământul, d veşnicia
2.    Scopul vieţii creştine este:  a îmbogăţirea, b dobândirea Sf.Duh, c satisfacţia d fregventarea bisericii.
3.    Păcatul este: a o neputinţă b libertate, c încălcarea poruncilor divine, d o modă veche.


3 noiembrie 2014

Ectenia mare după melodia arhimandritului Matei

Ectenia mare pentru cor mixt.jpeg

Pentru printare descarcă de aici.

Preotul sau diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.

În timpul ecteniei mari, strana răspunde după fiecare ectenie de cerere: Strana: Doamne miluiește.

Preotul sau diaconul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.


18 octombrie 2014

Partitură: Va trebui să mori currând

1. Va trebui să mori curând,
să-ţi vezi sfârşitul tremurând,
să-L întâlneşti pe Dumnezeu,
să-i dai răspunsul cel mai greu,
cel mai greu;
să-i dai răspunsul cel mai greu.

Refren:
Va trebui, va trebui,
oricât n-ai vrea şi n-ai dori...
Dar vino astăzi la Hristos
să-i dai atunci,
să-i dai atunci răspuns frumos!

20 aprilie 2014

Cântul pascal la noi în biserică

Anul acesta am făcut o înregistrare video a cântecului pascal în biserica noastră. Creștem cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă bucur întru Domnul și-i mulțumesc. Public această înregistrare pentru enoriașii mei, dar și pentru toți care planifică o creștere a calității vieții duhovnicești. Să nu mă criticați aspru, căci nu suntem cel mai bun exemplu. Suntem începători mereu.


16 aprilie 2014

Evaluare la capitolul apologetică

Pentru elevii mei public toate variantele la evaluare pentru capitolul apologetică.
Evaluare la Religie
1. Care este a ultimul calificativ al Bisericii reeșind din crez: „Cred _ _ _ _ Biserică? A apostolească. B sobornicească. C sfântă. D una.
2. Biserica a fost înființată de către: A preoți. B episcopi. C Iisus Hristos. D Apostoli
3. Versetul - „de nu va ascluta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș” se găsește în Evanghelie în: A Matei 18,17. B Matei 18,20. C Matei 7,21. D Fapte 2,1
4. Completează propoziția. „Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo... A voi veni și Eu. B sunt și eu în mijlocul lor. C este și Duhul Sfânt. D este formată o Biserică.
5. Nu face parte din cler: A călugărul. B diaconul. C preotul. D episcopul
6. O preacinstim și o binecuvântăm pe Maica Domnului, așa cum și îngerul a binecuvântat-o și i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei”. Versetul se găsește în Evanghelie la: A Matei12,48. B Luca 1,28 C Luca 1,48 d Ioan 1,12
7. Prima minune făcută de Iisus la rugămintea Maicii Domnului a fost: A învierea lui Lazăr. B vindecarea slăbănogului. C prefacerea apei în vin. D potolirea furtunii.
8. Mântuirea vine de la Iisus Hristos (Fapte 4,12), dar prin oamenii Lui, deducem din 1 Corinteni 7,16. Versetul indicat este: A Doar voi izbuti să aţâţ râvna celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii dintre ei.
B Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc; tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii
C ce ştii tu, femeie, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui femeia?
D Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.
9. Ortodocșii o fericesc pe Maica Domnului prin cântări, pentru că așa însăși ea a spus conform Evangheliei după Luca 1,48. Varianata ortodoxă corectă este: A Că iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită.
B Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. C Că, iată, de acum mă vor ferici mai mult decât pe Dumnzeu
D Că iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice că am fost o femeie bună.
10. Cuvântul lipsă din textul de la Ioan 1,12: „Și celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă ______________ ai lui Dumnezeu” este: A copii. B frați. C prieteni. D fii.
11. Cinstirea icoanelor se bazează pe Biblie, care spune „Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusinţă”. El se găsește la: A Ieșire 25,18. B. Ieșire 26,1. Ieșire 26,31. D Ieșire 37,7
12. Dumnezeu îi binecuvintează pe cei ce cinstesc icoanele, exact cum a binecuvântat casa lui Obed-Edom care a primit Chivotul Sfânt în casa lui și i-a dat cinstea cuvenită. Despre aceasta scrie în Biblie în cartea: A Ieșire 32,4. B 1Regi 5,1. C 2Regi 6,11. D Romani 14,10
13. Adevărat sau fals: Icoanele sunt nişte ferestre spre cer, ca o oglindă: „Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. (1Cor.13,12). A adevărat. B Fals
14. Cultul icoanelor a fost definitivat la sinodul 7 ecumenic în anul 787 la Niceea. Acest eveniment îl prăznuim într-o duminică din postul mare: A 1. B 3. C 6. D 7
15. Care nu este idol: A vițelul de aur (Ieșire 32,4). B Baal (Judecători 2,13). C Astarte (2Par.15,16). D Heruvimi (Ieșire 26,1)

Alege și comentează un verset.
Compune o rugăciune reeșind din temele învățate.

Iar acum toate aceste amestecate pe 8 variante.

23 martie 2014

Partitură: heruvic de Don.

Pentru printare descarcă de aici: Heruvic de Don.

Noi, care pe heruvimi tainic închipuim, Celei de viață dătătoarei Treimi, întreită sfântă cântare aducem. Toată grija cea lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cete îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.


10 martie 2014

Partitură: Aşa vorbeşte Domnul slavei.

1 Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.

21 februarie 2014

Te lăudăm pe Tine, Doamne.1 Te lăudăm pe Tine, Doamne.
Te lăudăm în cor pe Tine.
Şi ne-nchinăm cu bucurie
din inimi de credinţă pline.Refren:
Te lăudăm, Te lăudăm,
Te lăudăm pe Tine Doamne.
Te lăudăm şi ne-nchinăm,
Te lăudăm,Te lăudăm, Te lăudăm.
2 Te lăudăm pe Tine, Doamne.
Slăvitul Ziditor a toate,
căci Tu ne faci a noastre inimi
ascultătoare şi curate.
3 Te lăudăm pe Tine, Doamne,
cu gânduri de iubire pline
cu laudele gurii noastre
în veci Te lăudăm pe Tine, Doamne.
Pentru printare descarcă de aici

15 februarie 2014

Unde mergi, creştine dragă, când e zi de sărbătoare

Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
La petreceri, pe la jocuri, sau la vorba-n drumul mare?
Tu n-auzi un glas prea dulce, tu n-auzi un glas frumos,
Care zice: “Lasa-ti toate si veniti catre Hristos”?
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Pe la banca, sau la targuri, sa-ti duci marfa de vanzare?
Tu nu vezi, iubite frate, ca-n zadar te ostenesti,
Si din munca ta, sarmane, mai nimic nu folosesti!
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Sa-ti vezi turma, mieluseii, campul si-a tale ogoare?
Si socoti, iubite frate, ca deacum esti fericit?
Nu crestine, niciodata tu nu vei fi multumit.
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Esti dispus sa mergi prin cranguri, prin paduri la vanatoare?
Insa uiti un lucru frate, uiti ca tu esti invitat,
La un ospat foarte mare si foarte imbelsugat.
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Esti bolnav si-ti cauti leacul la vreo baba-n departare?
Ah! te plang, iubite frate ca satan rau te-a mintit,
Tu nu stii ca Domnul nostru este Doctor iscusit?
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Unde ti se indreapta pasii? incotro? pe ce carare?
Spre Altarul cel de slava, spre Altarul cel frumos,
Unde locuieste Domnul, ducele nostru Hristos?
Unde mergi crestine draga, cand e zi de sarbatoare?
Ti-ai pus intrebarea asta, sau stai poate-n nepasare?
Toaca, clopotul cand suna, la Bisericuta sus,
Stii ca sunt solii crestine, ce ne cheama la Iisus?
Vino dar, crestine draga, cand e zi de sarbatoare,
La Biserica, la slujba, vino draga fratioare,
Vino, caci acolo este locul cel mai potrivit,
Unde poti gasi pe Domnul, pe Iisus Cel rastignit.
Vino, vino, frate draga, cand e zi de sarbatoare,
Vin-cu toti ai tai din casa la Locasul de-nchinare,
Vino, vino, iubit frate, vino nu mai zabovi,
Vino, cat mai este vreme, caci ca maine vom muri.

15 ianuarie 2014

Pilda semănătorului

Pentru elevii mei public lecţia "Pilda semănătorului".
Capitolul 3: N. T. Lecţia a 14-a: Primirea învăţăturii: pilda semănătorului

 Prochimen: “În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea lângă mare.
Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm.
Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul să semene.
(Matei 13,1-3)'Invitaţie la meditaţie: Câteodată vorbim, dar cel căruia îi vorbim nu ne ascultă atent. Vi s-a întâmplat? Cum am putea să schimbăm aceasă situaţie? Sau ne cere sfatul, ascultă sfatul nostru, dar tot face de capul lui. E bine aşa?


& Citim fiecare câte un verset din evanghelia după Matei, capitolul 13:

3 ianuarie 2014

Troparul Naşterii DomnuluiPentru printare descarcă de aici.

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii Lumina cunoștinței;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învățat
să se închine Ție, Soarelui dreptăţii,
și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus,
Doamne, slavă Ție.