30 iunie 2012

Duminica a patra după rusalii


4.  Relatare:  Minunea vindecării slugii sutaşului.         (Mt.8,5-14)
Asigurarea liniştii.     Reactualizarea cunoştinţelor. Anunţarea obiectivelor.           Luca 7, 1-10
Asigurarea liniştii Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu şi la momentul învăţăturii de azi. Mai întâi să facem linişte. Să fim atenţi. Să ne deschidem ochii ca  să înţelegem Cuvântul Domnului şi să-l împlinim în viaţa noastră practică de credinţă.
Reactualizarea cunoştinţelor, captarea atenţiei. Vreau să vă întreb dacă ţineţi minte despre ce s-a vorbit duminica trecută? ...  Ce Evanghelie s-a citit ? ... Să vă dau un indiciu:„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga ”
Anunţarea temei: Duminica trecută am vorbit despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Azi o să învăţăm ce este credinţa.
                                 Tema noastră de azi este:
Minunea credinţei
Începem învăţătura:      În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.      (Mt.19, 28) 
„Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite,
dovedirea lucrurilor celor nevăzute.” (Evr.11,1)
Iubiţi credincioşi!
Aceasta este definiţia pe care o dă SAPavel - crediţei. Cu alte cuvinte am spune aşteptarea celor dorite şi convingerea despre bunurile cele viitoare.
Continuăm formarea noastră duhovnicească pe baza Evangeliei de la Matei. Ev de azi se găseşte la Mt.8,5-14. Este relatat aici o minune, vindecarea slugii unui sutaş. Evangheliile paralele ne spun că acest sutaş era de alt neam, dar zidise evreilor din Capernaum o sinagogă.
Locul în carese petrece această minune este or. Capernaum.
Timpul săvârşirii este primul an al activităţii publice al M.
 Este o minune făcută de la distanţă, este o mijlocire a unui sutaş pentru sluga lui. Iar noi mirându-ne de o aşa credinţă o să învăţăm: