Biserica vie

Parohia cu hramul „Acoperemânul Maicii Domnului” din satul Izvoare, raionul Făleşti.


Satul Izvoare este atestat documentar în anul 1610. Creştinii de aici au avut parte pâna acum de trei biserici în locuri diferite şi hramuri diferite: Sf. Ioan Botezatorul, Sf. Mc. Dimitrie, Acoperemântul Maicii Domnului.
Prima bisericuţă cu hramul “Sf. Ioan Botezătorul” (după alte izvoare scrise avea hramul “Sf. Parascheva”), conform Recensamântului feţelor bisericeşti din ţinutul Iaşi, era din lemn, pereţii fiind lipiţi cu lut si acoperită cu stuf. Biserica era îndestulată cu veşminte şi cărţile necesare. Cel mai probabil era situată în cimitirul vechi din sat, întrucât batrânii îşi mai amintesc de o clopotniţă. La 1 februarie 1809, cu binecuvântarea mitropolitului Gavriil, preotul Vasile Popovici era hirotonit şi rânduit la biserica din localitatea Izvoare. În aceaşi perioadă a slujit, alături de preotul Vasile, dascălul Toader Turovici, dvorean de origine rusa. În 1835 aici slujea preotul Timofei Delinschi.
În anul 1909 proprietarul Dimitrie Bantaş ctitoreşte noua biserică din căramidă cu hramul “Sf. Dimitrie”, dar în alt loc, mai retras. În perioada interbelică slujbele bisericeşti erau oficiate de parohul Nicolae Zlota, rânduit la biserica din Izvoare din 1924. Dascalul Ioan Brodeţchi este numit la parohie în anul 1922, urmat din anul 1929 de dascălul Ignatie Moldovanu. După instaurarea regimului comunist, biserica a fost închisă şi prădată. Autorităţile sovietice au transformat edificiul în depozit de chimicale. După redeschidere, primul preot a fost părintele Mihail Chiorescu, urmat de preotul Fiodor Mihaiescu. Bisericuţa se află la apr. doi kilometri de la marginea satelor Izvoare, Bocşa si Risipeni şi a servit ca biserică parohială creştinilor din aceste localităţi. În anul 1993 fiecare sat îsi construeşte propria biserică, iar în jurul celei cu hramul “Sf. Dimitrie” se construiesc chilii. Primul administrator al nou-înfiinţatului schit a fost ierom. Panelimon (Josan). Din 7 octombrie 2007 vine ca stareţ ierom. Zosima Aftenie, care adună o mica obşte monahală în număr de 6 membri.
Istoria bisericii din centrul satului cu hramul “Acoperemântul Maicii Domnului” este una generoasă, foarte bogată în date istorice în amănunt. Construcţia noului locaş începe în anul 1993, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, din iniţiativa unui mare grup de credincioşi în frunte cu Rotaru Vasilii Nichitovici (+2004). De la el se păstreaza înca şi astăzi toate chitanţele, procesele verbale, până şi cine a lucrat, cine a făcut mâncare la lucrători, toate donaţiile. Locul pe care este zidită biserica a fost cumpărat la 17 decembrie 1992 de la Filaret Chivriga cu 15 mii de ruble. Un sobor de preoţi sfinţesc locul pentru viitoarea biserică la 25 februarie 1993. La 10 mai, acelaşi an au început lucrările pentru fundaţia bisericii. Pereţii din cotileţ s-a început a cladi începând cu 4 aprilie 1994. Construcţia a durat pâna la 10 iunie 1998, când a venit preotul baştinaş de aici Iurie Ursachi. Slujba de sfinţire a fost oficiată de ÎPS Vladimir la 26 octombrie 1999. De remarcat este şi activitatea starostelui Rotaru Vasilii Gheorghevici, care a dus o evidenţă amănunţită a activităţii bisericii, dar şi organizator al diferitor activităţi parohiale. De asemenea, apreciem mult munca depusă de liderii: fraţii Constantin, Fiodor şi Marin Ursachi, precum şi a familiei Ursachi Vasile Andei. Multe nume de ctitori merită amintite aici, cum ar fi Margină Tudor, Raţă Oleg şi multe altele. Dinte creştinii cu o notorietate duhovnicească pomenim pe Ursachi Nina, mamă care a dat naştere la 3 preoţi şi o preoteasa, în casa căreia pe timpuri de răstrişte se botezau şi cununau mulţi creştini. Amintim aici că pe teritoriul bisericii funcţionează astăzi o cantină socială, înfiinţată de Eugenia Moisei în 2007. Mai activează pe parcursul verii o şcoală duminicală, dar şi o bibliotecă, situată în clopotniţă. Actualmente se finisează construcţia unei trapeze, necesară şi ea pentru activitatea parohială.
Începând cu 29 august 2002, paroh este preotul Alexandru Stratan, născut la 15.07.1978, în s. Sărata Veche, r. Făleşti. Este absolvent la zi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, România, în anul 2000. Hirotonit de către PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Lăpuşna, în biserica “Sf. Mc. Teodor Tiron” din Chişinău, la data de 16 septembrie 2001. Actualmente dascăl este preoteasa Liliana Stratan, născută la 08.11.1979, în s. Sărata Veche, r. Făleşti.
În prezent satul numără apr.800 de gospodării şi locuiesc 2.348 de suflete.


Izvoare, 1 mai 2010. Pr.Alexandru Stratan