18 august 2017

Ghid pentru mărturisirea păcatelor

MĂ MĂRTURISESC EU MULT PĂCĂTOSUL(SA) (numele) DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÎNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ÎN PREZENȚA SFINŢIEI TALE, CINSTITE PĂRINTE, DE TOATE PĂCATELE MELE CARE LE-AM FĂCUT DIN COPILĂRIE ŞI PÎNĂ ACUM CU FAPTA, CU CUVÂNTUL, DIN ŞTIINŢĂ ŞI DIN NEŞTIINŢĂ, CU VOIE SAU FĂRĂ DE VOIE, DIN NOAPTE ŞI DIN ZI.

AM GREŞIT: AVÎND PUŢINĂ CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU, AM NĂDĂJDUIT MAI MULT ÎN MINE ŞI ÎN OAMENI DECÎT ÎN AJUTORUL LUI DUMNEZEU, CĂZÎND ÎN ISPITE ŞI ÎN NEVOI NU M-AM SUPUS VOII DOMNULUI, CI AM ALERGAT LA VRĂJI, GHICITORI, HOROSCOP, SECTARI.

N-AM ÎNGĂDUIALĂ ŞI RĂBDARE CÎND SE FACE NU DUPĂ VOIA MEA. M-AM LENEVIT A ÎNVĂŢA LEGEA ŞI PORUNCILE DOMNULUI. NU M-AM POCĂIT CU PĂRERE DE RĂU DE PĂCATELE FĂCUTE ŞI CU HOTĂRÎRE DE A NU MAI GREŞI. M-AM RUŞINAT ŞI AM ASCUNS PĂCATELE LA MĂRTURISIRE. M-AM ÎMPĂRTĂŞIT CU SFINTELE TAINE CU NEVREDNICIE. M-AM RUŞINAT A MĂRTURISI CĂ SUNT CREŞTIN ORTODOX(Ă). M-AM LENEVIT A FACE FAPTE BUNE.

AM GREŞIT: CU MÎNDRIA, CU FUDULIA, CU SLAVA DEŞARTĂ, CU IUBIREA DE SINE, CU ÎNDREPTĂŢIREA DE SINE ŞI ÎNVINUIREA ALTORA, CU ÎMBUIBAREA PÎNTECELUI, CU BEŢIA, CU MÎNCAREA PE ASCUNS, ÎNAINTE ŞI DUPĂ VREME. CU SOMN MULT, CU IUBIREA DE DESFĂTĂRI. AM PARTICIPAT LA NUNŢI, CUMĂTRII ŞI ALTE PETRECERI LUMEŞTI CU DANSURI ŞI CU MUZICĂ. M-AM PURTAT OBRAZNIC, FĂRĂ DE RUŞINE. AM FUMAT TUTUN ŞI AM SERVIT PE ALŢII.

AM GREŞIT: CU VORBIREA MULTĂ ÎN DEŞERT, CU CĂLCAREA PROMISIUNILOR, AM POMENIT NUMELE DOMNULUI ÎN DEŞERT. NEBUNEŞTE AM RÎS, AM FĂCUT GLUME PE SEAMA ALTORA. AM HULIT, AM CÎRTIT, AM JUDECAT, AM OSÎNDIT PE NEDREPT, AM CLEVETIT, AM MINŢIT.

AM GREŞIT: CU NECINSTIREA SFINTELOR SĂRBĂTORI, N-AM FRECVENTAT SFÂNTA BISERICĂ ÎN ZILELE DE DUMINICĂ ŞI SĂRBĂTOARE. ÎN TIMPUL SLUJBELOR AM GREŞIT CU NEATENŢIA, CU VORBIREA ŞI UMBLAREA PRIN BISERICĂ, CU PURTĂRI DE SMINTEALĂ. M-AM LENEVIT A FACE RUGĂCIUNILE CUVENITE CREŞTINULUI(EI) SEARA ŞI DIMINEAŢA, A CITI SFÎNTA EVANGHELIE ŞI ALTE CĂRŢI DE SUFLET FOLOSITOARE. N-AM ÎMPLINIT CANONUL RÂNDUIT MIE PENTRU PĂCATE. L-AM SCURTAT, M-AM LENEVIT A FACE METANII, A POSTI. AM PIERDUT TIMPUL ÎN ZADAR ÎN FAŢA TELEVIZORULUI ȘI CALCULATORULUI. MI-AM FĂCUT SEMNUL SFINTEI CRUCI CU NEGLIJENŢĂ. AM ÎNCĂLCAT SFINTELE POSTURI.

AM GREŞIT: CU NERESPECTAREA PĂRINŢILOR, NU I-AM ASCULTAT ŞI NU AM PURTAT BINE GRIJĂ DE BĂTRÎNEŢILE LOR. N-AM STIMAT PE CEI VÎRSTNICI, NU MI-AM EDUCAT COPII ÎN FRICA DOMNULUI. M-AM PURTAT CU EI UNEORI PREA ASPRU SAU I-AM LĂSAT ÎN VOIA LOR. N-AM PURTAT GRIJĂ DE VIAŢA LOR DUHOVNICEASCĂ. I-AM ÎNDEMNAT UNEORI LA PĂCAT, I-AM DEPRINS SĂ FIE NECISTIȚI, NESIMȚIȚI, SĂ FURE, SĂ MINTĂ.

AM GREŞIT: CU MÎNIA, CU ÎNVRĂJBIREA, CU INVIDIA, CU URA FAŢĂ DE APROAPELE, CU NEIERTAREA ȘI NEIUBIREA APROAPELUI, CU RĂSPLĂTIREA CU RĂU PENTRU RĂU. CU ÎMPIETRIREA INIMII. AM OPRIT ZĂMISLIREA PRUNCILOR FOLOSIND DIVERSE METODE. AM FĂCUT AVORT. AM SFĂTUIT PE ALŢII SĂ FACĂ ACEST MARE PĂCAT SAU AM CĂZUT DE ACORD. AM PIERDUT COPILUL ÎN TIMPUL SARCINII DIN NEGLIJENŢĂ SAU INTENŢIONAT. AM CHINUIT ŞI AM UCIS ANIMALE.

AM GREŞIT: PRIMIND GÎNDURI SPURCATE, DE DESFRÎNARE, DE HULE, DE SLAVA DEŞARTĂ. NU M-AM ÎMPOTRIVIT LOR, M-AM ÎNDULCIT ÎN ELE. M-AM SPURCAT CU AMINTIRI DE PĂCATE ŞI ÎNCHIPUIRI SPURCATE. M-AM ÎNŞELAT CU VISURILE ŞI CU DIFERITE HOROSCOPURI ȘI SUPERSTIŢII. AM ASCULTAT CÎNTECE LUMEŞTI, AM PRIVIT FILME DESFRÎNATE ŞI DEŞARTE. AM ADMIRAT IMAGINI PORNOGRAFICE. AM SMINITIT PE ALŢII PRIN TUNDEREA ŞI VOPSIREA PĂRULUI, PRIN VOPSIREA OCHILOR, BUZELOR, UNGHIILOR. M-AM SPURCAT AVÎND SCURGERE ÎN SOMN. M-AM SPURCAT CU APRINDERE TRUPEASCĂ SPRE DESFRÎNARE. AM FĂCUT MALAHIE (onanism), DESFRÎNARE ŞI PREADESFRÎNARE (sodomie). NU AM PĂZIT ZILELE OPRITE ÎN VIAŢA CONJUGALĂ: MIERCURILE, VINERILE, DUMINICILE, SĂRBĂTORILE, SFINTELE POSTURI, AM IUBIT ŞI AM CĂUTAT PLĂCEREA TRUPEASCĂ. M-AM DESFRÎNAT CU MIROSUL, CU PRIVIREA, CU ATINGERILE ŞI PIPĂITUL.

AM GREŞIT: CU VICLENIA, CU FĂŢĂRNICIA, CU MINCIUNILE, CU NESINCERITATEA, CU BATJOCURA, CU ZGÎRCENIA. CU AGONISIREA DE BOGĂŢII. N-AM FĂCUT MILOSTENIE LA SĂRACI. N-AM AJUTAT PE CEI NEVOIAŞI, AM URÎT ŞI AM ALUNGAT PE CERŞETORI. AM FURAT ŞI AM LUAT FĂRĂ VOIE LUCRURI STRĂINE. AM FĂCUT SPECULĂ. AM NEDREPTĂŢIT. AM VORBIT DE RĂU PE ALȚII. AM AVUT PĂRERI RELE DESPRE APROAPELE. AM SPUS LA ALŢII PACATE DE SMINTEALĂ, AM VORBIT VORBE MURDARE, DE RUŞINE. AM ÎNJURAT PE DUMNEZEU, BISERICĂ, PREOȚI ȘI ALTE LUCRURI SFINTE. AM LUAT ÎN DERÎDERE PĂCATELE ŞI NEPUTINŢELE APROAPELUI. AM SMINTIT PE CEI MAI MICI. AM CĂUTAT CINSTE. M-AM MĂRIT CU CUVÎNTUL. M-AM LĂUDAT ŞI M-AM PUS PE MINE PILDĂ ALTORA.

AM GREŞIT: POFTIND FRUMUSEŢE STRĂINĂ ŞI CU DÎNSA MI-AM RĂNIT INIMA. AM AVUT ZAVISTE VĂZÎND BOGĂŢIA ŞI BUNURILE APROAPELUI. AM FĂCUT RĂU ALTORA. AM RÂS DE LUCRURI SFINTE. AM CREZUT ÎN ZODII. AM PLĂTIT SLUJBE PENTRU A FACE RĂU CUIVA. NU AM IERTAT PE CEI CARE MI-AU FĂCUT RĂU. AM BLESTEMAT PE DÎNŞII ŞI PE COPIII LOR. AM BLESTEMAT PE COPIII MEI. AM JURAT PE SĂNĂTATEA LOR. N-AM CINSTIT MORMINTELE RĂPOSAŢILOR. AM LOVIT SAU AM BĂTUT PE CINEVA LA MÎNIE SAU DIN PLĂCERE. AM BĂUT SAU AM MÎNCAT SÎNGE DE ANIMALE. AM MÎNCAT ANIMALE NECURATE ȘI MOARTE SAU AM SERVIT PE ALŢII. N-AM LUAT APĂRAREA CÂND A FOST ATACATĂ CREDINȚA ȘI BISERICA. M-AM ÎNDOIT DE PUTEREA LUI DUMNEZEU. M-AM ÎNŞELAT CU EREZIILE CELE SPURCATE, AM FOST LA SECTARI ŞI AM DEPĂRTAT PE ALŢII DE LA CREDINŢA CEA DREAPTĂ.

AM GREŞIT: CU VEDEREA, CU AUZUL, CU OCHII ŞI CU TOATE SIMŢURILE MELE CELE TRUPEŞTI ŞI SUFLETEŞTI. DAR PE TOATE ACESTEA CARE LE-AM MĂRTURISIT, SAU DIN UITARE NU LE-AM MĂRTURISIT DAR MĂ CĂIESC ŞI ÎMI PARE RĂU ŞI MĂ SIMT VINOVAT ÎN FAŢA DOMNULUI ŞI VOIESC CA DE ACUM ÎNAINTE, CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU CÎT ESTE CU PUTINŢĂ SĂ NU MAI GREŞESC. IAR TU, CINSTITE PĂRINTE, IARTĂ-MĂ, DEZLEĂGĂ-MĂ ŞI ROAGĂ-TE PENTRU MINE PĂCĂTOSUL(PĂCĂTOASA).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu